Baroko

Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století. Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích. Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika – snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost. Výraz původně snad z port. pérola barroca – perla nepravidelného tvaru, byl původně posměšný, později se vžil jako běžné označení. Slovem baroko se pak označuje i toto období. Důraz na duchovní stránku, citovou vroucnost, spějící až k stavům vidin. V oblasti tvarů je příznačný tvarový výraz, jejich nadsázkou a umocněním je divák uváděn do stavů fantastických snových vidin (iluzionismus). Výtvarná díla získala ráz vypjaté vůle a silně procítěné duchovnosti, smělým tvarem a vířivým rytmem byly vyvolány představy dospívající až k hranici iluze. Ke zvýšení uměleckého účinku díla byla používaná perspektiva Snaha o umocnění dojmu – monumentalizace forem, vznešený patos, dynamika, okázalý přepych Nové pokrokové představy: mnohotvárnost, věčná proměnlivost světa, zájem o prostředí, okolí člověka, živelnost přírody.


Baroko

U nás i ve světě.

 

obr1

 

Úvod

Baroko u nás

Baroko ve světě

Fotogalerie

Malířství

Sochařství

Hudba